نشست مهندس خضر کاک درویشی فرماندار شهرستان پیرانشهر با رئیس مرکز بزرگ اسلامی

نشست مهندس خضر کاک درویشی فرماندار شهرستان پیرانشهر با رئیس مرکز بزرگ اسلامی

⭕️ نشست مهندس خضر کاک درویشی فرماندار شهرستان پیرانشهر و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار با رئیس مرکز بزرگ اسلامی و روحانیون در راستای بررسی مسائل و موضوعات مربوطه

 

🗓 سه‌شنبه 17 خرداد 1401