دیدار مدیر شعب بانک توسعه استان آذربایجان غربی با فرماندار پیرانشهر

دیدار مدیر شعب بانک توسعه استان آذربایجان غربی با فرماندار پیرانشهر
دکتر تقوی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان آذربایجانغربی با ترابی فرماندار پیرانشهر دیدار و گفتگو کرد

در این دیدار برنامه های این بانک در جهت پیشبرد سیاست ها و برنامه های شهرستان در زمینه اشتغالزایی به منظور تحقق رونق تولید ارائه و بر عزم بانک برای همکاری با مجموعه شهرستان تاکید شد