همایش آمایش سرزمینی جنوب استان برگزار شد

همایش آمایش سرزمینی جنوب استان برگزار شد
در این همایش که با حضور فرمانداران، مسئولین و صاحب نظران شهرستانهای جنوب استان در مهاباد برگزار گردید، "ترابی" فرماندار شهرستان پیرانشهر از دو منظر به طرح اهمیت و جایگاه پیرانشهر در آمایش استان آذربایجان غربی پرداخت:

۱-مهمترین قابلیت ها و ظرفیت های شهرستان در حوزه های محیط زیست(آب،منابع طبیعی،مخاطرات طبیعی)اجتماعی فرهنگی (نظام مشارکت اجتماعی،ساختارهای نهادی ) اقتصادی(کشاورزی،صنعت،خدمات)  حمل و نقل و ترانزیت،معدن،گردشگری، مدیریتی،فناوری های نوین و انرژیهای نو و تجارت و بازرگانی خارجی

۲-نقش پذیری شهرستان در توسعه استانی،منطقه ای و ملی

✅ایفای نقش بعنوان دروازه صادرات و ترانزیت غرب کشور

✅نقش پذیری شهرستان بعنوان کوتاه ترین مسیر دسترسی به بازارهای هدف عراق و سوریه

✅جایگاه و نقش شهرستان در توریسم درمانی و ورود گردشگر سلامت با پیشنهاد واگذاری خدمات پاراکلینیکی ( تشخیصی ) به پیرانشهر با ایجاد زیر ساخت های لازم و خدمات درمانی به شهرستان های داخلی

✅اهمیت و جایگاه منابع آب شهرستان و ایفای نقش آن در توسعه شهرستان،  استان و کشور

✅نقش آفرینی زمینهای کشاورزی، باغات،مراتع،مزارع پرورش ماهی های سرد آبی و مزارع زنبور عسل در توسعه شهرستان و استان

✅نقش پذیری شهرستان در ایجاد و گسترش صنایع صادرات محور

✅نقش آفرینی بازارچه مرزی پیرانشهر در جذب گردشگر به شهرستان و استان

✅نقش پذیری مناطق نمونه گردشگری در توسعه استانی و فرا استانی

✅نقش پذیری معادن شهرستان در توسعه استان

و اهمیت تکمیل بزرگراه تمرچین، پیرانشهر،نقده و شروع مطالعات اتصال خط ریلی به مرز رسمی تمرچین در توسعه استان و غرب کشور را به تفضیل تشریح نمودند