#القدس_لنا

🔴 اطلاعیه راهپیمایی روز جهانی قدس در پیرانشهر

🔴 اطلاعیه راهپیمایی روز جهانی قدس در پیرانشهر

🔴 اطلاعیه راهپیمایی روز جهانی قدس در پیرانشهر 

🔸زمان: جمعه 9 اردیبهشت، ساعت 11 صبح

🔹مکان: تجمع اولیه؛ پنج راه استقلال

🔸مسیر راهپیمایی: خیابان شهید بهشتی به طرف میدان جمهوری اسلامی