بازدید فرماندار پیرانشهر از اداره مخابرات شهرستان

بازدید فرماندار پیرانشهر از اداره مخابرات شهرستان
بازدید فرماندار پیرانشهر از اداره مخابرات شهرستان

🔸بازدید فرماندار پیرانشهر از اداره مخابرات شهرستان به مناسبت تبریک سال نو

ترابی فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی صبح امروز به مناسبت تبریک سال نو و نحوه خدمات رسانی از اداره مخابرات شهرستان بازدید بعمل آورد

مقام عالی شهرستان در این بازدید

 با اشاره به خدمات مخابرات افزود: افزایش سرعت و دقت از مولفه های موفقیت و افزایش رضایتمندی مخاطبان خواهد بود.

فرماندار شهرستان ضمن بازدید از واحدهای مختلف اداره مخابرات و عرض تبریک سال نو و خدا قوت به کارکنان در جریان خدمات رسانی و فعالیت آنان قرار گرفت