🔺کلنگ زنی مدرسه ۶ کلاسه در کوی سازمانی نبی اکرم تیپ ۱۶۴ متحرک هجومی پیرانشهر

🔺کلنگ زنی مدرسه ۶ کلاسه در کوی سازمانی نبی اکرم تیپ ۱۶۴ متحرک هجومی پیرانشهر
▫️در ششمین روز از هفته دفاع مقدس، کلنگ زنی مدرسه شش کلاسه در کوی سازمانی نبی اکرم تیپ ۱۶۴ متحرک هجومی پیرانشهر با حضور فرماندار پیرانشهر، مسئولین نظامی و انتظامی، اعضاء شورای تامین و مسئولین ادارات شهرستان در محل تیپ۱۶۴ متحرک هجومی ارتش انجام گردید.

_کلنگ زنی مدرسه ۶ کلاسه کوی سازمانی تیپ۱۶۴ متحرک هجومی ارتش در زمینی بمساحت ۲۰۰۰ مترمربع و زیر بنای ۷۴۰ مترمربع توسط مجمع خیرین مدرسه ساز و آموزش و پرورش شهرستان احداث خواهد شد.