🔴 عملیات زیر سازی و آسفالت معابر روستای قلعه تراش با اعتبار ۱/۵ میلیارد تومان در حال اجراست.

🔴 عملیات زیر سازی و آسفالت معابر روستای قلعه تراش با اعتبار ۱/۵ میلیارد تومان در حال اجراست.

▪️امروز سه شنبه ۹ آذر ماه؛ فرماندار پیرانشهر به همراه بخشدار مرکزی و رئیس بنیاد مسکن شهرستان از معابر در حال آسفالت روستای  قلعه تراش بازدید بعمل آوردند.

عملـیات زیر سـازی و آسـفالت معـابر روسـتای قلـعه تراش به طول ۶۰۰۰ متر مربع و اعتـباری بالـغ بر ۱/۵ میلیارد تومان با همـکاری بنـیاد مسکن انقلاب اسلامی و اعتبارات دهـیاری در حال اجرا می باشد.

@Farmandari_piranshahr