بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از ادارات

بازدید سرزده فرماندار پیرانشهر از ادارات
بمنظور تکریم حقوق ارباب رجوع انجام شد

 

➖بازدید از ادارات:

#دارایی

#دامپزشکی

#ورزش_و_جوانان

#منابع_طبیعی 

#امور_آب

#بنیاد_شهید_پیرانشهر

_با هدف بررسی وضعیت، نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در محیط اداره و چگونگی برخورد کارکنان با مشکلات ارباب رجوع و عملیاتی کردن تکریم حقوق ارباب رجوع