پروژه ساخت بیمارستان پیرانشهر وارد فاز دوم شد

پروژه ساخت بیمارستان پیرانشهر وارد فاز دوم شد
بازدید فرماندار از اجرای پروژه فاز دوم بیمارستان ۶۴ تخت وخوابی پیرانشهر

" ترابی"فرماندار پیرانشهر به همراه خضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مهندس احمری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت،توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی کشور ضمن جلسه ای مشترک پیرامون مسائل و مشکلات این بیمارستان سپس به اتفاق از بخشهای مختلف ساختمان بازدید بعمل اوردند،در این بازدید فرماندار نسبت به بهره برداری هر چه سریع تر این پروژه تاکید نمود