▪️حضور دکتر اسماعیلی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه در شهرستان پیرانشهر؛

همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری ىه استان آذربایجان غربى 

▪️حضور دکتر اسماعیلی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه در شهرستان پیرانشهر؛ 

📆 جمعه ٣٠ اردیبهشت ١٤٠١