حضور جناب سرهنگ سعیدی رئیس پلیس راه استان در فرمانداری و دیدار با فرماندار پیرانشهر

حضور جناب سرهنگ سعیدی  رئیس پلیس راه استان در فرمانداری و دیدار با فرماندار پیرانشهر
حضور جناب سرهنگ سعیدی رئیس پلیس راه استان در فرمانداری و دیدار با فرماندار پیرانشهر

🔸حضور جناب سرهنگ سعیدی رئیس پلیس راه استان آذربایجانغربی در ساختمان فرمانداری و دیدار با ترابی فرماندار پیرانشهر و بحث و تبادل نظر پیرامون تردد و حمل و نقل جاده ای شهرستان پیرانشهر سپس به اتفاق از محل احداث ساختمان پلیس راه پیرانشهر-ارومیه بازدید بعمل آمد