هیئت تطبیق درفرمانداری تشکیل شد

هیئت تطبیق درفرمانداری تشکیل شد
برگزاری جلسه هیئت تطبیق جهت رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شهر پیرانشهر با حضور فرماندار پیرانشهر

 

🔸به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر،جلسه هیئت تطبیق جهت رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شهر پیرانشهر با حضور فرماندار پیرانشهر، اعضای هیات تطبیق، کارشناسان مربوطه در محل دفتر فرمانداری برگزار گردید.