حضور فرماندار پیرانشهر در شعبه بانکرسالت و دیدار با رئیس شعبه

حضور فرماندار پیرانشهر در شعبه بانکرسالت و دیدار با رئیس شعبه
حضور فرماندار پیرانشهر در شعبه بانک رسالت و دیدار با رئیس شعبه

🔸حضور فرماندار پیرانشهر در شعبه بانک رسالت و دیدار با رئیس شعبه

فرماندار پیرانشهر به اتفاق بخشدار مرکزی ضمن حضور در بانک رسالت شهرستان و دیدار با رئیس شعبه پیرامون روند تسهیلات و اعتبارات سال جاری بحث و گفتگو کردند.

فرماندار پیرانشهر در این نشست با اشاره به نیاز شهرستان به توسعه و رفع محرومیت،ارائه تسهیلات برای ارتقا و توسعه شهرستان و منطقه و ایجاد اشتغال را اولویت شهرستان عنوان کرد و خواستار شناسایی ظرفیتهای شهرستان و تلاش در جهت ایجاد بنگاه های اقتصادی و تولیدی شد