جلسه هیئت تطبیق تشکیل شد

جلسه هیئت تطبیق تشکیل شد
برگزاری جلسه هیئت تطبیق جهت رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شهر پیرانشهر با حضور فرماندار پیرانشهر

 

🔸به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر،جلسه هیئت تطبیق جهت رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شهر پیرانشهر با محوریت سرمایه گذار بخش خصوصی جهت احداث مجتمع(بصورت زیر زمینی) در فلکه جمهوری اسلامی با حضور فرماندار پیرانشهر، اعضای هیات تطبیق، کارشناسان فرمانداری و استانداری، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر در محل دفتر فرمانداری برگزار گردید