🔺دیدار فرماندار با اعضای شرکت تعاونی تاکسیرانان شهر پیرانشهر؛

🔺دیدار فرماندار با اعضای شرکت تعاونی تاکسیرانان شهر پیرانشهر؛ 

فرماندار پیرانـشهر:

🔴 از قشر زحمت کش تاکسیرانان بعنوان سفیران شهرستان و ابزاری مهم برای انتقال فرهنگ شهروندی؛ حمایت خواهیم کرد. 

▪️امروز دوشنبه 11 بهمن ماه؛ "کاک درویشی" فرماندار شهرستان پیرانشهر در راستای پیگیری مطالبات تاکسیرانان با اعضای شرکت تعاونی تاکسیرانان شهر پیرانشهر دیدار و گفتگو کرد.  در این دیدار فرماندار پیرانشهر با اشاره به اهمیت خدمات تاکسیرانان در ارائه خدمات به شهروندان و روان شدن امور ترافیکی از تلاشها و خدمات خالصانه این قشر زحمتکش تقدیر کرد و بر اهمیت نقش تاکسیرانی در مدیریت خدمات شهری تاکید کرد. 

کاک درویشی" با تاکید بر جایگاه ویژه تاکسیرانان بعنوان سفیران شهرستان و ابزاری مهم برای انتقال فرهنگ شهروندی؛ ضمن حمایت همه جانبه از این قشر افزود: دغدغه ها و مطالبات قانونی اعضای تعاونی های تاکسیرانی شهرستان از طریق مدیریت شهری و مراجع ذیربط پیگیری می گردد. وی اظهار امیدواری کرد با همدلی و همکاری همه عو

امل درگیر در ترافیک شهری رضایت حداکثری شهروندان جلب گردد.