نشست مشورتی دهیاران شهرستان پیرانشهر در فرمانداری

نشست مشورتی دهیاران شهرستان پیرانشهر در فرمانداری
با حضور فرماندار پیرانشهر نشست دهیاران بخشهای مرکزی و لاجان در پیرانشهر برگزار شد

مهمترین مواردی که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت

۱-گزارش عملکرد شش ماهه بخشداران

۲-بررسی مشکلات و موانع  روستاها

۳-زیر سازی و آسفالت جاده های روستایی

۴-بررسی کلی وضعیت مدارس روستاهای فاقد مدرسه استاندارد

۵-بیمه روستائیان

۶-توجه به ورزش و زیرساخت های آن در روستاها

۷-وام و اشتغال روستائی

۸-بررسی راههای اساسی مهاجرت معکوس به روستاها

۹-بررسی و جلوگیری از دفع زباله و نخاله های شهری به حریم روستاهای مجاور شهر

۱۰-انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی