ورود فرماندار پیرانشهر به گرانفروشی و احتکار در شهرستان...

ورود فرماندار پیرانشهر به گرانفروشی و احتکار در شهرستان...
با حضور فرماندار پیرانشهر جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی با هدف تعامل و هماهنگی بین دستگاه های نظارتی در خصوص گشت های مشترک و تشدید نظارت بر بازار در شهرستان برگزار گردید.

فرماندار پیرانشهر:

گران فروشی،تقلب و احتکار قابل گذشت نیست.

مقام عالی شهرستان در این جلسه نسبت به انجام گشت ها مشترک با حضور رئیس تعزیرات و بازرسین ادارات ذیربط و همچنین تعیین تکلیف هرچه سریعتر پرونده های تعزیراتی در شهرستان تاکید کرد

ترابی تصریح کرد: گزارش جرائم باید از سوی مدیران مربوطه به فرمانداری اطلاع داده شود و این دستور در اولویت‌های کاری قرار گیرد و انتظار می‌رود متولیان امر، نظارت بر نحوه‌ عرضه و قیمت کالا‌های اساسی داشته باشند چرا که هیچ کوتاهی در این زمینه قابل قبول و بخشش نیست