عصر سه شنبه انجام گرفت

عصر سه شنبه انجام گرفت
بازدید فرماندار از دنشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر

 

🔹دیدار "ترابی" فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه مهندس کمال حسین پور، نماینده مردم شریف و نجیب شهرستان های پیرانشهر و‌ سردشت در مجلس شورای اسلامی با "دکتر سلطانی" رئیس دانشگاه آزاد واحد پیرانشهر و کارکنان دانشگاه