به مناسبت فرارسیدن هفته تربیت بدنی

به مناسبت  فرارسیدن هفته تربیت بدنی
دیدار رئیس و کارکنان اداره ورزش و جوانان با ترابی فرماندار پیرانشهر بمناسبت فرا رسیدن هفته تربیت بدنی

 

در این دیدار وضعیت ورزشی و مسائل مربوط به این حوزه در شهرستان بررسی شد