تشکیل جلسه کارگروه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان پیرانشهر

تشکیل جلسه کارگروه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان پیرانشهر

 

 جلـسه کارگروه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان پیرانشهر به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و باحضور مسئولان نظامی و انتظامی و ادارات مرتبط برگزار شد. 

در این جلسه مصوبات جلسه قبل پیگیری و نتیجه اقدامات توسط ادارات مرتبط تشریح و موارد مد نظر و راهکارهایی مطرح گردید. 

 

📆 چهارشنبه 19 مرداد ماه 1401