لایروبی و بستر سازی مسیرهای آبرو در رودخانه ها نقش کلیدی در امر کنترل سیلاب دارد...

لایروبی و بستر سازی مسیرهای آبرو در رودخانه ها نقش کلیدی در امر کنترل سیلاب دارد...
بنا به دستورات فرماندار پیرانشهر تمهیدات لازم جهت کنترل سیلاب های احتمالی در رودخانه ها و مسیرهای حرکت سیلاب اقدامات لازم جهت لایروبی شروع شد.

لایروبی و بستر سازی مسیرهای آبرو در رودخانه ها نقش کلیدی در امر کنترل سیلاب دارد...

بنا به دستورات فرماندار پیرانشهر تمهیدات لازم جهت کنترل سیلاب های احتمالی در رودخانه ها و مسیرهای حرکت سیلاب اقدامات لازم جهت لایروبی شروع شد.

مقام عالی شهرستان با هدف پیشگیری از طغیان احتمالی رودخانه ها از اجرای اقدامات لایه روبی در مسیر رودخانه حاجی ابراهیم واقع در محدوده روبروی تصفیه خانه و پایین تر از پل قلات بازدید بعمل آورد.

لازم بذکر می باشد در مرحله اول بطول ۵۰۰ متر لایه روبی و ساماندهی رودخانه مذکور انجام شد