اطــلاع شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر

اطــلاع شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر
بـه اطــلاع شهـــروندان گــــرامی شــهر لاجـــان و روستـــاهـای بـــخش لاجـان میــرساند: 🔳کلیه افراد 18 سال و بالاتر که هر نوع واکسن را در نوبت های اول و دوم دریافت کرده اند و حداقل 3 ماه از نوبت دوم آنها گذشته است می توانند جهت دریافت نوبت ســــوم واکـــــسن به مرکز خدمات جامع سلامت شهر لاجان و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی پسوه و گرده بن و کلیه خانه های بهداشت های تحت پوشش این مراکز مراجعه نمایند

❇️ بـه اطــلاع شهـــروندان گــــرامی شــهر لاجـــان و  روستـــاهـای بـــخش لاجـان میــرساند: 

🔳کلیه افراد 18 سال و بالاتر که هر نوع واکسن را در نوبت های اول و دوم دریافت کرده اند و حداقل 3 ماه از نوبت دوم آنها گذشته است می توانند جهت دریافت نوبت ســــوم واکـــــسن به مرکز خدمات جامع سلامت شهر لاجان و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی پسوه و گرده بن و کلیه خانه های بهداشت های تحت پوشش این مراکز مراجعه نمایند.

🔳همچـنین واکسیـــناسیــــــــون کـــودکان بــــالای 5 ســـال نــیز در تمــــامی مـــراکـــز مذکــور انجام و همشهریان گرامی بخش لاجان میتوانند جهت واکسیــناسیون این عـزیزان به ایــن مــراکز مراجعه نمایند