جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیره عامل

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیره عامل
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیره عامل

🔴به ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر و با حضور اعضای حاضر،جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

🔸جلسه با دستور کار زیر تشکیل گردید⬇

✅ ۱-برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز حریق در مراتع و جنگل هاو همچنین اطفاء آن

✅۲-تدوین برنامه های کمیسیون پدافندغیرعامل در شهرستان پیرانشهر