دیدار عیدانه جمعی از مسئولین با فرماندار پیرانشهر

دیدار عیدانه جمعی از مسئولین با فرماندار پیرانشهر
دیدار عیدانه جمعی از مسئولین با فرماندار پیرانشهر

دیدار مسئولین با فرماندار پیرانشهر به مناسبت تبریک سال نو//

🔸حضور جمعی از مسئولین در ساختمان فرمانداری و دیدار با فرماندار پیرانشهر به مناسبت تبریک سال نو و عید باستانی نوروز//