💠شهرستان باروق:

✳ مقصد چهارمین سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی؛

✳ مقصد چهارمین سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی؛

چهارمین سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی؛ مقصد شهرستان باروق 

🔹محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی در آغاز چهارمین سفر شهرستانی، با استقبال مردم و مسئولان شهرستان باروق، وارد این شهرستان شد. 

📆 28 بهمن  1400