🔴 ادای احترام استاندار آذربایجان غربی به مقام شامخ شهدای گمنام در محل یادمان شهدای تمرچین؛

🔴 ادای احترام استاندار آذربایجان غربی به مقام شامخ شهدای گمنام در محل یادمان شهدای تمرچین؛

🔖 سه شنبه: 14 دیماه 1400