جلسه سه جانبه فرماندار پیرانشهر با ادارات خدمات رسان

جلسه سه جانبه فرماندار پیرانشهر با ادارات خدمات رسان
جلسه سه جانبه فرماندار پیرانشهر با ادارات خدمات رسان

🔸جلسه سه جانبه فرماندار با شورای اسلامی،شهردار پیرانشهر و آبفای شهری، پیرامون توسعه شبکه آبرسانی و خدمات شهری در محل شهرداری

🔸ترابی فرماندار پیرانشهر در این جلسه بر تعامل وهمکاری ادارات خدمات رسان با شهرداری در جهت رفع مشکلات شهری تاکید کردند