بازدید از وضعیت پروژه ساخت بیمارستان جدید پیرانشهر

بازدید از وضعیت پروژه ساخت بیمارستان جدید پیرانشهر
بازدید رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بیمارستان64 تخت و خوابی پیرانشهر

امروز 6 آذر ماه،ترابی فرماندار پیرانشهر ضمن استقبال از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این شهرستان سپس به اتفاق وهمراهی دکترخضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،دکتر آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجانغربی و جمعی از مسئولین از پروژه های در دست احداث و همچنین از بخشهای مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) بازدید بعمل آوردند.

1-بازدید ازکلیه بخشهای پروژه احداث بیمارستان 64 تخت و خوابی پیرانشهرو رفع مشکلات و مسائل مربوطه به این بخش

2-بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 3 کهنه خانه و تخصیص اعتبارات کافی جهت عملیات نهایی این امر مهم

3-بازدید از بخشهای مختلف(اورژانس،اتاق سی پی آر،بخش زایمان،محوطه های بیرونی و داخلی ساختمان و...) بیمارستان امام خمینی(ره)