اجرای طرح تب سنجی و پیشگیری از کرونا ویروس در فرمانداری پیرانشهر

اجرای طرح تب سنجی و پیشگیری از کرونا ویروس در فرمانداری پیرانشهر
اجرای طرح تب سنجی از کارکنان و ارباب رجوعان در ساختمان فرمانداری به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا...

فرماندار پیرانشهر بر اقدامات پیشگیرانه و همراهی ادارات برای مهار کرونا تاکید کرد.

"ترابی"فرماندار پیرانشهر در جلسه ستاد پیشگیری از کرونا با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه برای مهار این ویروس، گفت:

 روسای ادارات و دستگاه‌های اجرایی

 نقش خود را در جهت ترویج فرهنگ پیشگیری از این ویروس و همچنین ضدعفونی کردن ادارات را مورد توجه قرار دهند.

او افزود:تلاش‌های کادر بیمارستان اعم از پزشکان و پرستاران و همه کسانی که در خط مقدم کمک به بیماران هستند ستودنی و قابل تقدیر است و مردم هیچ گونه نگرانی نداشته باشند