🔹بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از واحد دانش بنیان تولید و تکثیر (تخم چشم زده و بچه ماهی)

🔺 یکشنبه های تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین؛ 

🔹بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از واحد دانش بنیان تولید و تکثیر (تخم چشم زده و بچه ماهی) 

🔸این واحد دانش بنیان یکی از 13 واحد فعال در کشور است.

  📆 4 اردیبهشت 1401