کارگروه سلامت و امنیت غذایی با محوریت بیماری التور، در محل فرمانداری شهرستان با حضور اعضا و ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تشکیل شد.

کارگروه سلامت و امنیت غذایی با محوریت بیماری التور، در محل فرمانداری شهرستان با حضور اعضا و ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تشکیل شد.

◾️ اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان پیرانشهر در سال 1401 برگزارشد. 

 

شنبه چهارم تیرماه سالجاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی با محوریت بیماری التور، در محل فرمانداری شهرستان با حضور اعضا و ریاست معاون فرمانداری تشکیل شد.

 

▫️در ابتدای جلسه دکتر کاسیان زاده مدیریت شبکه بهداشت و درمان با اشاره به اینکه بیماری وبا در اقلیم کردستان عراق مشاهده شده و به دلیل مراودات مرزی در شهرستان پیرانشهر با این اقلیم تمهیدات لازم جهت پیشگیریی از شیوع و انتقال این بیماری همانند آموزش مسافران، تشدید نظارت بر سامانه های آبرسانی، افزایش تعداد نمونه برداریهای آب، انجام گردیده، دکتر کاسیان زاده همچنین در خصوص اهمیت بیماریهای منتقله از پشه آئدس و لزوم هماهنگی و آمادگی شهرستان در راستای مراقبت و کنترل ناقل و بیماریهای منتقله از آن اشاره کرد. 

▫️سپس در ادامه مصوبات جلسه قبل قرائت و ارگانهای ذیربط اقدامات خود را ارائه نمودند. در ادامه با عنایت به اهمیت بیماریهای منتقله از پشه آئدس (تب دنگ، چیکون گونیا و زیکا ) و صید اخیر پشه در استانهای جنوبی کشور و احتمال گسترش ناقل به سایر استان ها و بالاخص احتمال ورود از طرق مرز تمرچین از طرق مبادلات مرزی، شبانی کارشناس بیماریها با بیان اقدامات انجام گرفته تاکنون و نحوه مراقبت و مرور آخرین دستورالعملها و شرح وظایف ارگانها در قالب کمیته های 5 گانه توضیحات لازم را ارائه کرد.

 

▫️در این جلسه منگور کردستانی معاون فرمانداری شهرستان با تأکید بر لزوم توجه ویژه ارگانها و ادارات به سلامت و امنیت غذایی و بهداشتی همشهریان خواستار همکاری تمامی ارگانهای سطح شهر در این زمینه شد، منگور کردستانی در ادامه نظارت بیشتر آب و فاضلاب بر آب شرب مناطق حاشیه شهر جهت پیشگیریی از شیوع بیماریهای فصلی را ضروری دانست، وی در ادامه با توجه به افزایش ساخت و سازها در حاشیه شهر توسعه شبکه فاضلاب شهری را در اولویت برنامه های شهرستان خواند.

📆 4 تیر ماه 1401

✅ @Farmandari_piranshahr