بازدید سرزده

بازدید سرزده
ورود فرماندار پیرانشهر از بانک های سطح شهرستان بصورت سرزده

بازدید سرزده فرماندار شهرستان پیرانشهر:

از #بانــک_انصــار پیرانشهر با هدف بررسی وضعیت، نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در محیط بانک و چگونگی برخورد کارکنان با مشکلات ارباب رجوع