🔺برگزاری نمایشگاه توانمندی های بانوان، بمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجـر با مسئولیت امور بانوان فرمانداری پیرانشهر

🔺برگزاری نمایشگاه توانمندی های بانوان، بمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجـر با مسئولیت امور بانوان فرمانداری پیرانشهر

🔺برگزاری نمایشگاه توانمندی های بانوان، بمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجـر با مسئولیت امور بانوان فرمانداری پیرانشهر 

▪️زمان: 12 الی 22 بهمن ماه 

▪️مکان: خیابان سید قطب غربی، سالن اداره فنی و حرفه ای

«   🔸شرکت برای عموم بانوان آزاد است.    »