برگزاری جلسه کارگروه ستاد مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه کارگروه ستاد مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه کارگروه ستاد مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه کارگروه ستاد مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر ویژه نوروز ۹۸

جلسه‌ی کارگروه ستاد مدیریت بحران با حضور معاون فرماندار و اعضاء این کارگروه با محوریت برنامه‌ریزی ستاد بحران جهت آمادگی و مقالبه با بحرانهای احتمالی در نوروز ۹۸ در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.