برگزاری جلسه بررسی طرح های عمرانی آبخیزداری در پیرانشهر

برگزاری جلسه بررسی طرح های عمرانی آبخیزداری در پیرانشهر
برگزاری جلسه بررسی طرح های عمرانی آبخیزداری در پیرانشهر

جلسه بررسی طرح ها و عملیات عمرانی آبخیزداری در شهرستان پیرانشهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی،جلسه ای پیرامون بررسی طرح ها و عملیات عمرانی آبخیزداری منابع طبیعی در زیر حوزه سد گرده بن با اجرای ادامه طرح و همچنین طرح های رودخانه حاجی ابراهیم،سیوه گده و سیلوه که به ریاست فرماندار پیرانشهر و با حضور غلامی مسئول طرح و برنامه،کارشناسان سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور در محل دفتر کار  فرماندار برگزار گردید