▫️برگزاری بیست و سومین جلسه شهرستانی ستاد مدیریت و مبارز با کرونـا درشهرستان پیرانشهـر

▫️برگزاری بیست و سومین جلسه شهرستانی ستاد مدیریت و مبارز با کرونـا درشهرستان پیرانشهـر
➖به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر، امروز یکشنبه ۶ مهرماه سال جاری، بیست سومین جلسه ستاد مدیریت و مبارزه با کرونادر شهرستان پیرانشهر با ریاست فرماندار پیرانشهر و با حضور سایر اعضای فعال ستاد در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

▫️مهمترین موارد مورد بحث و مصوب در جلسه:

۱- مصوب گردید که خدمات به افراد بدون ماسک در اداره ها و اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مانند نانوایی‌ها ارائه نشود.

۲- مصوب گردید تا اطلاعیه ثانویه ستاد ملی کرونا ظرفیت مدارس یک سوم  برگزار شود.

۳- مصوب گردید گشت ویژه توسط ماشینهای  اورژانس و شهرداری واعلام وضعیت خطر و بحرانی در شهرستان

۴- مقرر گردید در سطح شهر ودر معابر اصلی بنرهای آموزشی نصب و به مردم آموزش داده شوند.

۵- مقرر گردید اطلاع رسانی از طریق رسانه های محلی و فضای مجازی بیشتر و مطالب آموزشی به اشتراک گذاشته شود.

۶- مقرر گردید طرح تشدید و نظارت روزانه از رستورانها و غذاخوریها انجام شود.در صورت عدم  رعایت پروتکلها این اماکن پلمپ شوند.