#هواشناسی #سامانه_بارشی

🔴آسمان آذربایجان غربی تا روز چهارشنبه بدون پدیده است.

🔴آسمان آذربایجان غربی تا روز چهارشنبه بدون پدیده است.

🔴آسمان آذربایجان غربی تا روز چهارشنبه بدون پدیده است.

⭕️ کارشناس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: هوای استان با خروج سامانه بارشی تا روز چهارشنبه صاف و پایدار و بدون پدیده است.

#هواشناسی #سامانه_بارشی