جلسه شورای ترافیک شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

جلسه شورای ترافیک شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

 

⭕️ طرح حمل خودرو با جرثقیل تا نهادینه شدن فرهنگ ترافیک شهری مجددا اجرا خواهد شد.

 

اسماعیلی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری پیرانشهر در جلسه شورای ترافیک شهرستان عنوان کرد: طرح حمل خودروهای پارک دوبل در معابر شهری و انتقال به پارکینگ های از پیش تعیین شده با هدف کنترل ترافیک شهر پیرانشهر مجددا اجرا خواهد شد. 

وی در ادامه به بررسی و اصلاح معابرشهری اشاره و در جهت روان سازی و تسهیل در تردد و ترافیک شهری بر اجرای قانون تاکید نمود. 

 

📆 5 تیر ماه 1401