بهره برداری از آبگرمکن های خورشیدی به مناسبت هفته منابع طبیعی

بهره برداری از آبگرمکن های خورشیدی  به مناسبت هفته منابع طبیعی
بهره برداری از آبگرمکن های خورشیدی به مناسبت هفته منابع طبیعی

🔸به مناسبت هفته منابع طبیعی

🔸برگزاری مراسم بهره برداری از آبگرمکن های خورشیدی با حضور مسئولین و روسای ادارات در روستای باوله//     

🔸این طرح در راستای جلوگیری از قطع درختان جنگلی و حفظ و حراست از منابع طبیعی اجرا گردید که مورد استقبال بی نظیر آهالی روستای مذکور قرار گرفت