عصر روز شنبه انجام شد

عصر روز شنبه انجام شد
برگزری جلسه ویدیو کنفرانس استاندار با فرماندار پیرانشهر

 

 

➖#ویدئو_کنفرانس "دکتر شهریاری" استاندار آذربایجان غربی و اعضای ستاد مدیریت کرونا با فرمانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

➖ "پنجاه و دومین " جلسه ویدئو کنفرانس ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در آذربایجان غربی به ریاست دکتر شهریاری و با حضور فرماندار پیرانشهر و مسؤلین شبکه بهداشت شهرستان برگزار شد؛