🔹با استقبال فرماندار شهرستان پیرانشهر

🔹با استقبال فرماندار شهرستان پیرانشهر
➖دکتر علیخانی: معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی،اجتماعی و همکاری های منطقه ایی معاون اول رئیس جمهور و هیئت همراه جهت بازدید از چند پروژه عمرانی، فرهنگی و گردشگری شهرستان و تخصیص اعتبارات لازم وارد شهرستان #پیرانشهر شدند.