🔴 بازدید سرزده استاندار آذربایجان غربی از سد کانی سیب و تونل انتقال آب این سد به دریاچه ارومیه؛

🔴 بازدید سرزده استاندار آذربایجان غربی از سد کانی سیب و تونل انتقال آب این سد به دریاچه ارومیه؛

 

▪️استاندار آذربایجان غربی طی این بازدید ضمن حضور در محل سد کانی سیب از نزدیک از روند احداث تۆنل انتقال آب سد کانی سیب بازدید کرد.

محمد صادق معتمدیان" استاندار آذربایجان غربی در این سفر انتقال هر چە سریعتر انتقال آب از این سد به دریاچه ارۆمیە را در جهت کاهش مضرات ناشی از کاهش آب این دریاچە و احیای  دوبارە این دریاچه مهم خواند و اظهار امیدواری کرد با افتتاح این تونل و انتقال آب از این سد شاهد احیای دوبارە این دریاچه باشیم.
با افتتاح این تونل سالانە ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب از این سد روانە دریاچه ارومیه خواهد شد که در احیای دوبارە دریاچه ارومیه نقش بسزایی خواهد داشت.

🔖 جمعه: ۲۱آبان ماه ۱۴۰۰
@Farmandari_piranshahr