برگزاری جلسه بررسی مشکلات و موانع پیش رو مناطق حاشیه شهر پیرانشهر با ریاست فرماندار شهرستان

برگزاری جلسه بررسی مشکلات و موانع پیش رو مناطق حاشیه شهر پیرانشهر با ریاست فرماندار شهرستان
▫️به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر،جلسه بررسی مشکلات و موانع پیش رو مناطق حاشیه شهر پیرانشهر با ریاست "تــرابــی" فرماندار پیرانشهر و با حضور رؤسا و نمایندگان ادارات خدمات رسان با محوریت « خدمات دهی و واگذاری انشعابات آب، برق و گاز به مناطق حاشیه نشین و خارج از محدوده شهری » در محل دفتر فرمانداری برگزار گردید.

 

 

در این جلسه :

۱- مقررگردید پیگیری و انجام اقدامات مطالعاتی در زمینه خدمات دهی و واگذاری انشعابات آب، برق، گاز و ...به مناطق حاشیه و محروم شهر پیرانشهر در اسرع وقت در استان انجام گردد.

۲- مقرر گردید مناطق یازده گانه پیرانشهر(مناطق حاشیه شهر و خارج از محدوده ) از طریق کمیسون ماده پنج به محدوده خدمات شهری  الحاق گردد.