فرماندار پیرانشهر با هدف بررسی و چگونگی روند کاری ترانزیتی در مرز تمرچین حضور پیدا کرد

فرماندار پیرانشهر با هدف بررسی و چگونگی روند کاری ترانزیتی در مرز تمرچین حضور پیدا کرد
ترابی فرماندار پیرانشهر در یک اقدام سرزده ضمن بازدید از محوطه های بارگیریِ ترانزیتیِ شرکت های آغریبار و محور طلایی واقع در مرز تمرچین و گفتگو با تجار،پیله وران و کارگران، مشکلات و مسائل مربوط به این قشر را مورد بررسی قرار داد.

وی هدف از این بازدید‌ و سرکشی‌ سرزده را ارزیابی نقاط قوت و ضعف بخش‌های مختلف گمرک مرز تمرچین و خدمات ‌دهی شرکت های واقع دراین مرز و آگاهی از مشکلات این بخش بیان کرد و یادآور شد: نظارت بر عملکرد و تمام قسمت های مختلف مرز تمرچین از جمله اقداماتی است که در جهت ارتقاء آن بوده و ادامه خواهد داشت.

ترابی پس از حضور در میان رانندگان ترانزیتی،پیله وران و کارگران ضمن رسیدگی به مشکلات آنان سپس از  قسمت های مختلف(محوطه های پارک ترانزیتی،شرکت های آغربیار و محور طلایی،باجه های کنترل ورود و خروج،باسکول،دستگاه های لیفتراک جابجایی بار،نیروهای ارزیابی و انتظامات،چگونگی جابجایی بار ترانزیتی و ...)بازدید بعمل آورد.