برگزاری دوره آموزشی آشنایی با وظایف شوراهای اسلامی روستاها با حضور مسئولین استانی و شهرستانی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با وظایف شوراهای اسلامی روستاها با حضور مسئولین استانی و شهرستانی
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با وظایف شوراهای اسلامی روستاها با حضور مسئولین استانی و شهرستانی

برگزاری دوره آموزشى آشنایى با وظایف شوراهاى اسلامی بخش مرکزى و لاجان باحضور ترابی فرماندار پیرانشهر،خدرلو مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجانغربی،مقصد معاون محترم مدیرکل دفتر امور روستای،بخشداران بخش مرکزى ولاجان،کارشناسان استانداری و شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی و لاجان در محل تالار هوزان شهرستان پیرانشهر