پیوستن به پویش همدلی

پیوستن به پویش همدلی
پویش_همدلی

 

برای تهیه ۱۰۰ هزار بسته معیشتی ۲ میلیون ریالی برای ۳ ماه متوالی افراد نیازمند و آسیب دیده از کرونا که تحت حمایت هیچ نهادی نیستند پویش همدلی را در استان آغاز نمودیم