بررسی مسائل و مشکلات حوزه‌ی گاز رسانی روستایی

بررسی مسائل و مشکلات حوزه‌ی گاز رسانی روستایی

 بررسی مسائل و مشکلات حوزه‌ی گاز رسانی روستایی شهرستان پیرانشهر با حضور کاک‌درویشی فرماندار پیرانشهر، نماینده مردم شریف شهرستان، مسئولان مربوطه و پیمانکار پروژه

 

📆 چهارشنبه 19 مرداد ماه 1401