جلسه بررسی مشکلات اجرایی پروژه روکش آسفالت

جلسه بررسی مشکلات اجرایی پروژه روکش آسفالت

⭕️ جلسه بررسی مشکلات اجرایی پروژه روکش آسفالت بزرگراه پیرانشهر- نقده به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تشکیل شد.

📆 پنج شنبه 26 خرداد