اولین جلسه شورای اداری استان برگزار شد

اولین جلسه شورای اداری استان برگزار شد
➖#ویدئو_کنفرانس شورای اداری استان به ریاست "دکتر شهریاری" استاندار آذربایجان غربی  و با حضور فرمانداران سراسر استان ➖ "اولیـــن "جلسه ویدئو کنفرانس #شورای_اداری_استان با محوریت مبارزه، مقابله و مدیریت بیماری کرونا به ریاست دکتر شهریاری و اعضای شورای اداری استان و با حضور فرماندار شهرستان پیرانشهر برگزار شد

اولیـن جلسه ویدئو کنفرانس #شورای_اداری_استان با محوریت مبارزه، مقابله و مدیریت بیماری کرونا به ریاست دکتر شهریاری "استاندار آذربایجان غربی" و اعضای شورای اداری استان و با حضور "فرماندار شهرستان پیرانشهر" برگزار شد

➖ در اولین جلسه شورای اداری استان عنوان شد؛

_استاندار آذربایجان غربی: مدیران در سال پایانی دولت با انرژی هرچه بیشتر کار کنند/ ۳۱۲ پروژه شاخص امسال به بهره برداری می رسد/ پروژه تابش امید برای جهاد اطلاع رسانی دستاوردهای دولت اجرا می شود/ حضور در بین مردم، نظارت جدی بر بازار و دستور العمل های پیشگیری از کرونا، تعامل با نمایندگان مجلس، رفع موانع تولید و احیای واحدهای راکد، فروش اموال مازاد و توجه ویژه به جوانان و پرهیز از مجادلات سیاسی سرلوحه کار مدیران و فرمانداران باشد

_ استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه امسال باید دستاوردهای مهم دولت به اطلاع مردم برسد، به مدیران دستگاه های اجرائی دستور داد تا پرانرژی تر از همیشه نسبت به خدمت رسانی اقدام نمایند.