دیدار مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان با فرماندار پیرانشهر

دیدار مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان با فرماندار پیرانشهر
مشکلات شهرک صنعتی پیرانشهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجانغربی و جمعی از مسئولین ضمن حضور در ساختمان فرمانداری با"ترابی" فرماندار پیرانشهر دیدار و گفتگو کرد